SZTUCZNA INTELIGENCJA O BIOLOGII TOTALNEJ…

A więc zaspokoiłam swoją ciekawość: marzyłam o tym, by zadać kilka pytań o Biologię Totalną (BT) sztucznej inteligencji (AI) i dostać odpowiedzi.
Dostałam.

Jak to powiedział mi kiedyś ktoś mądry:
rozczarowanie jest wtedy, gdy byłaś zaczarowana i należało to roz-czarować.
Teraz już jestem odczarowana 😜

Mówiąc krótko, aby Was nie zanudzać:
zadałam AI 3 pytania z pomocą programu Chat GPT i chcę pokazać Wam, co wyskoczyło z sytemu.
Wszystko zadziało się wyjątkowo szybko oraz z zaskoczenia, gdyż akurat pojawiła się doskonała okazja, więc nie miałam zbyt dużo czasu, by się do tej rozmowy jakoś szczególnie przygotować…
Pytania, które mi wtedy przyszły do głowy, postawiłam te, które nurtowały mnie od jakiegoś czasu, ale to wciąż nie wszystkie, które mi chodzą po głowie…
To nic; na wybranych przykładach widzę, że nad resztą pytań mam jeszcze czas pomyśleć.
Duuużo czasu, jak mi się wydaje 😉

Sami zobaczcie:

1) Jaka jest psychoemocjonalna przyczyna chorób genetycznych w świetle biologii totalnej?
(AI): „Biologia totalna, opracowana przez Ryke Geerd Hamera, jest kontrowersyjną teorią medyczną, która twierdzi, że wszystkie choroby mają pierwotne przyczyny psychoemocjonalne. Twierdzi się, że zakłócenia w psychice i emocjach prowadzą do zmian w biologicznych procesach organizmu, co ostatecznie prowadzi do rozwoju chorób genetycznych.

Według biologii totalnej, negatywne emocje, niewyrażone uczucia i traumy mogą wpływać na nasze ciała na poziomie genetycznym. Przykładowo, według tej teorii, pewne emocje mogą prowadzić do aktywacji specyficznych genów, które z kolei mogą wpływać na rozwój określonych chorób genetycznych.”

A teraz mój komentarz:
BT nie została opracowana przez Ryke Geerd Hamera.
Została opracowana przez dr Claud’a Sabbah – więcej piszę o tym w zakładce o metodzie na mojej stronie tu:

Biologia Totalna / Uzdrawianie Przez Świadomość

Dr Hamer przewróciłby się w grobie, słysząc to, na co pozwala się w Biologii Totalnej, bazującej na jego koncepcji Germańskiej Nowej Medycyny (np. podawanie leków uśmierzających ból, antybiotyków i innych środków farmakologicznych, ingerencji chirurgicznej w ciało itd.)

Dalej: BT nie jest teorią medyczną.
Nie komentując rzekomej kontrowersji (sami ocenicie, mówię przecież do ludzi prawdziwie inteligentnych).
BT jest metodą pracy terapeutycznej.

„(…) która twierdzi, że wszystkie choroby mają pierwotne przyczyny psychoemocjonalne.” – i tu mamy pierwszą, niestety jedną z niewielu ścisłości w całej 'wypowiedzi’ od AI.
Wspaniale, że zgadzamy się przynajmniej tu!

Dalej AI: „(…) Twierdzi się, że zakłócenia w psychice i emocjach prowadzą do zmian w biologicznych procesach organizmu, co ostatecznie prowadzi do rozwoju chorób genetycznych.”
Prawda – jednak z takim zastrzeżeniem, że przyczyny psychoemocjonalne wpływają na rozwój nie samych tylko chorób genetycznych, ale i wszelkich innych: zakaźnych, środowiskowych, cywilizacyjnych, dziecięcych, przewlekłych, nagłych, wypadków i tak można wymieniać w nieskończoność.

Idźmy jeszcze dalej – AI: „(…) Według biologii totalnej, negatywne emocje, niewyrażone uczucia i traumy mogą wpływać na nasze ciała na poziomie genetycznym.”

I to już jest bzdura.
BT w ogóle nie uczy o genetyce.
Ma swoje odniesienia do genetyki, ale bardzo nieliczne i tu wiedza oraz zakres metody BT jest bardzo ograniczony, stąd moja ciekawość w zadanym na pierwszy rzut pytaniu!

Jedyny sposób na pracę z chorobami genetycznymi, jaki do tej pory poznałam od swoich nauczycieli metody, to odniesienie wartości 22 chromosomów ludzkich do symboliki 22 wielkich arkanów w tarocie, czego nauczył mnie Gerard Athias – w żadnym stopniu niewspomniany w całej wypowiedzi AI, podobnie zresztą jak Gilbert Renaud, co jednak dla fanów BT powinno być choć trochę zastanawiające… czy nie jest?

Do pracy z kartami tarota jeszcze wrócimy, a tymczasem w następnym zdaniu:

(AI): „(…) Przykładowo, według tej teorii, pewne emocje mogą prowadzić do aktywacji specyficznych genów, które z kolei mogą wpływać na rozwój określonych chorób genetycznych.” – nikt tego nigdy nie uczy na kursach BT.

Nie twierdzę, że tak nie jest, żeby było jasne! Jestem wszak mgr inż. biotechnologii z wykształcenia i byłoby idiotyczne pominąć ten etap w procesie chorobotwórczym. Kłopot jednak w tym, że nacisk na ten proces w świetle Biologii Totalnej jest… żaden!

To nie koniec odpowiedzi na moje pytanie – ciąg dalszy był taki:

(AI): „Wielu naukowców i lekarzy jednak nie zgadza się z teorią biologii totalnej. Istnieje obecnie znaczna ilość naukowych dowodów na to, że wiele chorób genetycznych jest spowodowanych mutacjami lub innymi defektami w samych genach, które są dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Czynniki środowiskowe, takie jak promieniowanie jonizujące czy substancje chemiczne, również mogą wpływać na pojawienie się chorób genetycznych. Podsumowując, choć biologia totalna twierdzi, że przyczyny chorób genetycznych leżą w sferze psychoemocjonalnej, większość naukowców i lekarzy uważa, że te choroby mają bardziej konkretną podstawę genetyczną.”

Mój komentarz jest taki: to prawda, że wielu lekarzy i naukowców nie zgadza się z BT, bo… TO NIE JEST TEORIA! Gdyby to była tylko teoria, nic by im nie zagrażało. Ale w świetle faktu, że BT stała się metodą pracy z ludźmi w kierunku samouzdrawiania, żarty się skończyły…

Oczywiste są wszelkie 'wypowiedzi’ AI na temat mutacji genetycznych, dziedziczenia chorób itd. Tego nie da się zakwestionować i też pełna zgoda na wpływ środowiska na aktywację czy wyciszanie genów (aż dziw, że AI nic nie pisze jeszcze o epigenetyce??? – zresztą facebook mi również teraz podkreśla to słowo na czerwono jako niezrozumiałe… ).
Jednak z pełnej senstencji AI widzimy, że związku między BT a przyczynowością chorób genetycznych nie widzi żadnego.
Ciekawe?…

2) „Co mają wspólnego 22 chromosomy z wielkimi arkanami tarota?” – jak wspomniałam przed chwilą: można posłużyć się symboliką kart tarota do odczytu chorób genetycznych – jeśli ktoś potrafi to zrobić, ba! mam na to kilka dowodów w postaci pracy własnej (!) i kilka zaobserwowanych przypadków terapii Gerarda Athiasa na moich oczach! Wygląda na to, że po tym wpisie pojawi się całkiem spora potrzeba jakiegoś lajwa w tym temacie, żeby to dokładniej omówić – pomyślę nad tym…

Tymczasem AI: „Nie ma żadnego związku między 22 chromosomami a wielkimi arkanami tarota. Wielkie arkany tarota to zestaw 22 kart, które przedstawiają symboliczne obrazy i symbole, używane do przepowiadania przyszłości, odkrywania ukrytych informacji i poszukiwania duchowego wzrostu. Chromosomy natomiast są strukturami, które przenoszą geny i zawierają informacje genetyczne niezbędne do budowy organizmów żywych. To zupełnie różne dziedziny i nie mają ze sobą żadnego bezpośredniego związku.”

Zawsze jest dla mnie wielce zastanawiające, kiedy ktoś nie słyszy, co mówi w swoim własnym zdaniu…
Zwłaszcza wtedy, gdy tak wyraźnie padają w nim oczywiste zbieżności.

22 chromosomy ludzkie (nie licząc płciowych XY) i 22 karty są ze sobą symbolicznie powiązane poprzez 22 litery alfabetu hebrajskiego, o czym mówi kabała, a co wziął pod uwagę Claude Sabbah – sam twórca metody BT.

Pomijanie takich zbieżności jest wg mnie świadectwem tylko jednego: braku świadomości 'mówcy’.

Nie trzeba tego negatywnie osądzać, ale za to należy wyciągać z tego wnioski, czego zaraz podejmę próbę. Jednym z nich będzie na pewno konstatacja, żeby nie sugerować się informacjami z AI w zgłębianiu wiedzy…

Mogłabym jeszcze długo na temat rzekomego braku związku między chromosomami a arkanami tarota, ale zostawię to na kurs o tarocie w BT – temat czeka na chętnych!

3) „Jaka jest przyszłość biologii totalnej przez najbliższe 50 lat?”

(AI): „Przyszłość biologii w ciągu najbliższych 50 lat jest bardzo obiecująca. Oczekuje się, że wiele przełomowych odkryć i postępów zostanie dokonanych w tej dziedzinie. (…)”

Co za wspaniała wizja!
Szkoda tylko, że mowa o czystej biologii, a nie o Biologii Totalnej…

„(…) Oto kilka potencjalnych kierunków rozwoju biologii totalnej:

1. Genomika: W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat naukowcy opracowali metody sekwencjonowania DNA, co umożliwiło badanie genomów organizmów. W przyszłości można się spodziewać jeszcze większych postępów w zakresie sekwencjonowania genomu, co pozwoli na lepsze zrozumienie związków genotypu z fenotypem.

2. Biologia syntetyczna: Biologia syntetyczna to dziedzina badawcza, która łączy inżynierię genetyczną z inżynierią biologiczną. Celem biologii syntetycznej jest tworzenie nowych organizmów, układów biologicznych i funkcji, aby lepiej zrozumieć podstawowe procesy biologiczne. W przyszłości biologia syntetyczna może prowadzić do tworzenia zupełnie nowych organelli, tkanek czy organizmów.

3. Leczenie chorób genetycznych: Badania nad terapią genową i edycją genomu stale się rozwijają. W przyszłości można spodziewać się większej liczby terapii opartych na modyfikacji genetycznej, które mogą prowadzić do leczenia dziedzicznych chorób genetycznych.

4. Biologia komórkowa: Badania nad strukturą i funkcją komórek także będą kontynuowane w przyszłości. Przełomowe technologie, takie jak mikroskopia o wysokiej rozdzielczości i badania molekularne, pozwolą na bardziej szczegółowe zrozumienie procesów komórkowych.

5. Biologia ekologiczna: W miarę wzrostu świadomości ekologicznej i potrzeby ochrony środowiska naturalnego, biologia ekologiczna będzie odgrywać ważną rolę w badaniu oddziaływania organizmów na swoje środowisko oraz w poszukiwaniu rozwiązań dla zachowania różnorodności biologicznej.

6. Biotechnologia i bioinżynieria: Przemysł biotechnologiczny stale rozwija się, a ta tendencja ma się pogłębiać w przyszłości. Postęp w obszarze inżynierii metabolicznej, bioprodukcji i bioinżynierii pozwoli na tworzenie nowych produktów i procesów, które będą miały potencjał do rozwiązywania wielu globalnych problemów, takich jak zanieczyszczenie środowiska i niedobór żywności.

Oczywiście, powyższe punkty to tylko kilka możliwości rozwoju biologii totalnej w ciągu najbliższych 50 lat. Przyszłość biologii będzie z pewnością pełna innowacji i odkryć, które mogą znacznie zmienić nasze rozumienie życia i natury.”

I teraz ja się grzecznie pytam AI:
A gdzie w tym wszystkim jest uwzględnienie „kontrowersyjnej teorii medycznej”?…
Co wspólnego mają wszystkie te wymienione kierunki z emocjonalną przyczynowością chorób, o której sama wspomniała przy punkcie 1)?
Innymi słowy: co to w ogóle ma wspólnego z czystą Biologią Totalną?

Odpowiedź jest jednoznaczna: nic.

Poziom mojego rozczarowania tą 'rozmową’ – 100.

Rozumiem teraz Pepsi Eliot (bardzo znaną blogerkę, która pod tym pseudonimem pisze doskonałe teksty w zakresie dietetyki i zdrowego stylu życia; nie mam nic przeciwko, by zrobić Jej teraz reklamę: kto nie zna, niech sobie tam „rzuci gałką” – cytując samą Pepsi 😉 )
Pepsi Eliot dała kiedyś takiego posta u siebie, w którym również cytuje odpowiedzi AI na swoje pytania: poprosiła o 4 pomysły na tematy tekstów na swój profil. W odpowiedzi otrzymała… 4 przepisy na drinki z pepsi… 😂

Podzieliłam się swoimi odpowiedziami AI ze znajomymi terapeutami, konsultantami BT i przyjaciółmi, których cenię, pytając ich z ciekawością, jak odnajdują te rewelacje.
Wszyscy jak jeden mąż odnieśli się do tego z podobnym odczuciem co ja oraz podzielili się własnymi opiniami i doświadczeniami w temacie. Okazuje się, że niezależnie od zagadnienia, czyli np. fitoterapia, terapie naturalne, ogrzewanie mieszkania zimą – sztuczna inteligencja wypluwa z siebie głupoty.

Nauczycielka języka polskiego, która otrzymała do ocenienia wypracowanie pisane przez AI na jeden z tematów tegorocznej matury, oceniła je na naganne (1-ka). Nie dość, że znalazły się w nim błędy kardynalne, to jeszcze mnóstwo błędów gramatycznych, stylistycznych i językowych, o sensie wypowiedzi i logicznym przechodzeniu z tematu na temat w całej konstrukcji tekstu nie wspominając (ocena opisowa jest do znalezienia w sieci).

WNIOSKI:

Inteligencja nie równa się świadomość.

Sztuczna inteligencja, to jednak więcej sztuczna niż inteligencja…

Należy nabrać porządnego dystansu do 'wiedzy’ pozyskiwanej z systemów AI, myśleć samodzielnie, łączyć kropki i w żadnym stopniu nie sugerować się mixem danych wyrzuconych z systemu.
Być może jeszcze, ale być może zawsze…

Nie umiem powiedzieć z całkowitą pewnością, ale należy zauważyć, iż istnieje pewne prawdopodobieństwo, że na cały system algorytmów, którymi posługuje się AI, nakładane są jeszcze pewne filtry, które nie pozwalają wyciągać informacji ze wszystkich źródeł, a jedynie z wybranych.
(Dlaczego w całej wypowiedzi AI tutaj nie znalazły się nazwiska twórców metody?…).

No i wygląda na to, że Biologia Totalna nie jest jeszcze zbyt dobrze znana sztucznej inteligencji. Bez osądu – każdy ma swoje tempo i gotowość na przyswajanie wiedzy, prawda? 😉

Z tego wynika, że im więcej sami będziemy pisać o Biologii Totalnej, tym więcej się od nas o niej dowie 🤣
To bardzo motywujące doświadczenie!

Jak napisała mi jedna ze znajomych: „Ja Ci, Magda, powiem, że to jest poważna sprawa! Jak zaczniesz więcej pisać, to później zrobi się z tego jakiś skrypt: 'Jak Totalna Biologia i Magda Wdowiak wpłynęła na sztuczną inteligencję, że zrobiła się… inteligentna!’ Niech przepracuje ona, ta sztuczna inteligencja, te programy!!!”

I to już pozostawiam bez komentarza 😉

Z Miłością i Światłem ❤️

Magda Wdowiak