Użycie formularzy nie jest wymagane, zgłoszenia można do nas przesyłać na adres email: kursy@magdawdowiak.com