REGULAMIN WEBINARÓW Q&A

REGULAMIN WEBINARÓW Q&A
Webinary Q&A są formą szkoleń grupowych on line, których głównym punktem programu jest sesja
panelowa pytań Uczestników i moich odpowiedzi. W swoim zamyśle ten typ webinarów ma być
skuteczną odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie na konsultacje indywidualne, któremu obecnie
nie jestem w stanie sprostać ze względów czasowych. W trakcie Webinarów Q&A będzie możliwość
zadawania pytań w tematyce szeroko pojętej Biologii Totalnej, zdrowia i rozwoju osobistego, a także
nawiązania do odbytych moich szkoleń czy kursów, celem uzupełnienia wiedzy.
Aby Webinary Q&A mogły jak najlepiej posłużyć swoim celom, pragnę wprowadzić kilka bardzo ważnych zasad. Uczestnictwo w Webinarze Q&A jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie. Oto one:
1. Webinary Q&A odbywają się za pośrednictwem platformy ZOOM. Zaleca się skorzystanie z aplikacji ZOOM celem odbycia webinaru.
2. W przypadku płatnych Webinarów Q&A aktualny link do wydarzenia Uczestnik otrzyma mailem po wykupieniu uczestnictwa na stronie: www.magdawdowiak.com w zakładce SKLEP. W przypadku bezpłatnych Webinarów Q&A aktualny link do wydarzenia będzie podany w ogłoszeniach o wydarzeniu na moich stronach: fb, IG, www.
3. Webinary Q&A są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Serdecznie proszę o zadbanie
o dzieci i młodzież w pobliżu. Odpowiedzialność za zasłyszane przez dzieci treści oraz przyjmowane obrazy w trakcie webinaru ponoszą ich opiekunowie. Uprzejmie informuję, że ja jako Prowadząca nie ponoszę za to odpowiedzialności.
4. Istnieje bezwzględny zakaz nagrywania Webinarów Q&A. Nie wyrażam zgody na żaden zapis
cyfrowy, analogowy czy inny Webinarów Q&A. Jest dla mnie wartością absolutną
stworzenie takiej przestrzeni, w której każdy Uczestnik będzie się czuł bezpiecznie i będzie
mógł w atmosferze pełnego zaufania otworzyć się w rozmowie, zgłaszając swój problem,
nad którym będę potem z Nim pracować na forum grupy. Przy okazji pragnę zaznaczyć, że
nie po to pracujemy w Polu nad uwolnieniem ludzkich konfliktów, by je archiwizować.
Wszystko, co padnie na forum Webinaru Q&A ma zostać stransformowane i uwolnione –
taka jest tego intencja. W przypadku chęci zarejestrowania ważnych informacji, rekomenduję
sporządzanie własnych notatek.
5. Webinary Q&A trwają ok 2h w zależności od ilości Uczestników i pytań. Istnieje możliwość
skrócenia Webinaru w przypadku braku pytań lub lekkiego wydłużenia Webinaru w
przypadku dużej ilości pracy. Uczestnik ma możliwość włączenia się i wyłączenia z
uczestnictwa w każdym momencie.
6. Uczestnik ma prawo do niepokazywania swojej twarzy i do zachowania anonimowości w
trakcie Webinaru.
7. Ja, jako Prowadząca, zostawiam sobie prawo do odmowy pracy z anonimowym Uczestnikiem,
o ile ta anonimowość wyklucza możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania Uczestnika.
Kwestia ta – o ile wystąpi – będzie omawiana każdorazowo indywidualnie z Uczestnikiem.
8. Czas przeznaczony na pracę z jednym Uczestnikiem Webinaru będzie zależny od wybranego
zagadnienia oraz ilości innych pytań.
9. Nie mogę zagwarantować, że odpowiem na absolutnie wszystkie pytania Uczestników w
trakcie każdego Webinaru Q&A.
10. Jest moją intencją pracować z osobami gotowymi do takiej formy pracy własnej: nie jest moją
intencją pracować z kimś w imieniu osób trzecich, o ile omawiany konflikt nie dotyczy dziecka
lub osoby w śpiączce.
11. Webinar Q&A nie zastępuje konsultacji medycznej, a uczestnictwo w nim ma charakter
dobrowolny.
12. Nie jest rekomendowane uczestnictwo w Webinarze Q&A podczas prowadzenia pojazdów,
obsługi maszyn mechanicznych lub innych prac wymagających pełnego skupienia uwagi.
13. Jako Prowadząca daję sobie prawo do odmowy pracy z Uczestnikiem w przypadku przeciwwskazań jak do sesji indywidualnej tj.:
ciężkie postaci chorób i zaburzeń psychicznych
niepoczytalność
utrata świadomości
upojenie alkoholowe
stan pod wpływem narkotyków, dopalaczy i innych używek zmieniających świadomość
tętniak, krwotoki, świeże krwawienie patologiczne (niefizjologiczne)
zgłoszenie pod presją osób trzecich (oczekiwania, roszczenia, szantaż, zakłady)
groźby ze strony środowiska, wnoszące o nieuczestniczenie w sesji
brak wiary, przekonania lub niechęć do metody, miejsca albo terapeuty prowadzącego
brak prywatności i zacisznego miejsca na sesję
prowadzenie pojazdów mechanicznych
obsługa maszyn i innych ciężkich sprzętów
niefizjologiczna pora dnia