Regulamin sesji

ZASADY WSPÓŁPRACY INDYWIDUALNEJ

KONSULTACJE STACJONARNE:
Konsultacja indywidualna trwa do 1h (do 60 min) i kosztuje 600 zł (z VAT); płatność następuje po sesji.
W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przedłużenie sesji (o ile to konieczne ze względu na przebiegający proces terapii), a rozliczenie następuje proporcjonalnie do wydłużonego czasu.
Obowiązują zapisy: telefoniczne, mailowe lub osobiste z sesji na sesję.
Nie przyjmuje się zapisów od osób trzecich w innych przypadkach niż kiedy rodzic zapisuje swoje dziecko za jego zgodą.
Przed przystąpieniem do pierwszej konsultacji obowiązuje na miejscu podpisanie Oświadczenia Klienta, jako okazanie własnej nieprzymuszonej woli uczestnictwa w terapii oraz wyrażenie zgody na operowanie danymi osobowymi zgodnie z wymogami RODO. Podpisane Oświadczenie Klienta obowiązuje na cały okres trwania terapii lub do 7 dni od dnia zgłoszenia pisemnego wniosku o usunięcie danych osobowych z bazy danych.
Za wizytę dziecka na konsultacji odpowiada rodzic, który jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia Klienta za dziecko.
O terminie konsultacji decyduje kolejność zgłoszenia.
Odpowiedzialność za dopilnowanie terminu konsultacji ponosi klient, automatyczne przypomnienie sms-em o planowanej konsultacji jest traktowane jako grzecznościowe, a nie obowiązkowe.
Obowiązuje poinformowanie o odwołaniu konsultacji lub chęci zmiany daty w terminie najpóźniej do 2 dni przed planowaną konsultacją.
Odwołanie konsultacji na krócej niż na pełną dobę przed planowanym terminem lub niestawienie się klienta na konsultację skutkuje obowiązkiem pokrycia kosztów umówionej konsultacji.
W sytuacji, gdy konsultant odwołuje spotkanie, zapewnia klientowi inny dogodny termin.
Za uczestnictwo w konsultacji wystawiany jest paragon lub faktura tytułem: „Konsultacja” lub „Szkolenie”.
Nie wyraża się zgody na nagrywanie ani inny zapis cyfrowy sesji indywidualnej bez formalnej zgody konsultanta.

KONSULTACJE NA ODLEGŁOŚĆ – TELEFONICZNE LUB Z KAMERĄ:
Konsultacja indywidualna trwa do 1h (do 60 min) i kosztuje 600 zł (z VAT).
Wymagane jest uregulowanie płatności na minimum 2 dni przed sesją lub jeśli to nastąpiło później, przesłanie potwierdzenia przelewu. Dane do przelewu oraz adresy kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT.
W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przedłużenie sesji (o ile to konieczne ze względu na przebiegający proces terapii), a rozliczenie następuje proporcjonalnie do wydłużonego czasu. O ile opłata za konsultację została wniesiona wcześniej, dopłata następuje najpóźniej do 2 dni po zakończeniu konsultacji.
Obowiązują zapisy: telefoniczne, mailowe lub osobiste z sesji na sesję.
Nie przyjmuje się zapisów od osób trzecich w innych przypadkach niż kiedy rodzic zapisuje swoje dziecko za jego zgodą.
Przed przystąpieniem do pierwszej konsultacji obowiązuje podpisanie i odesłanie elektronicznej lub papierowej wersji Oświadczenia Klienta, jako okazanie własnej nieprzymuszonej woli uczestnictwa w terapii oraz wyrażenie zgody na operowanie danymi osobowymi zgodnie z wymogami RODO. Podpisane Oświadczenie Klienta obowiązuje na cały okres trwania terapii lub do 7 dni od dnia zgłoszenia pisemnego wniosku o usunięcie danych osobowych z bazy danych.
Za wizytę dziecka na konsultacji odpowiada rodzic, który jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia Klienta za dziecko.
O terminie konsultacji decyduje kolejność zgłoszenia.
Odpowiedzialność za dopilnowanie terminu konsultacji ponosi klient, automatyczne przypomnienie sms-em bądź mailowo o planowanej konsultacji jest traktowane jako grzecznościowe, a nie obowiązkowe.
Obowiązuje poinformowanie o odwołaniu konsultacji lub zmiany daty w terminie najpóźniej do 2 dni przed planowaną konsultacją.
Odwołanie konsultacji na krócej niż na pełną dobę przed planowanym terminem lub niestawienie się klienta na konsultację skutkuje obowiązkiem pokrycia kosztów umówionej konsultacji.
W sytuacji, gdy konsultant odwołuje spotkanie, zapewnia klientowi inny dogodny termin.
W terminie konsultacji Klient odpowiada za nawiązanie kontaktu z Konsultantem: wysłanie zaproszenia na Skype, messenger lub inny komunikator medialny uzgodniony podczas zapisu na sesję oraz za nawiązanie połączenia ze swojej strony. Konsultant nie nawiązuje kontaktu z klientem jako pierwszy.
Koszty połączenia za rozmowę telefoniczną ponosi Klient.
Za uczestnictwo w konsultacji wystawiany jest paragon lub faktura tytułem: „Konsultacja” lub „Szkolenie”.
Uprzejma prośba o przygotowanie sobie dogodnego miejsca na cały czas trwania konsultacji tak, aby zachować ciszę w rozmowie, prywatność i bezpieczeństwo oraz wygodę w siedzeniu czy leżeniu.
Wskazane jest przygotowanie kartki papieru i długopisu, chusteczek do nosa oraz szklanki wody.
Serdeczna prośba o ustabilizowanie smartfona podczas sesji tak, aby uniknąć ruchomości obrazu w trakcie trwania sesji.
Nie wyraża się zgody na nagrywanie ani inny zapis cyfrowy sesji indywidualnej bez formalnej zgody konsultanta.