25.05.2023 WEBINAR ONLINE – MATKA W ŚWIETLE BIOLOGII TOTALNEJ

Relacja z matką jest jedną z najbardziej skomplikowanych i wielowarstwowych relacji, jakiej można doświadczyć tu na Ziemi. I nic dziwnego, skoro role, jakie wobec nas odgrywa własna matka, są jej przydawane od pokoleń! Wielość zadań czy funkcji, w jakie jest wstawiona względem swoich dzieci, nakazuje jej niejednokrotnie pokazywać wiele obliczy i rzadko która ma tak wielką Świadomość, by umieć z tych ról się zwycięsko wysunąć…

Są matki chłodne, są kochające i są nadopiekuńcze.
Są gwałtowne, chimeryczne i impulsywne, ale też są spokojne, stonowane lub wręcz wycofane.
Są matki w funkcji matek i są stojące w funkcji ojców.
Są zdrowe, silne i przedsiębiorcze, a są i też przewlekle chore, uzależnione lub psychicznie nieobecne…
Bywa niestety też tak, że czasem w ogóle ich nie ma…
Lub że w ich role wchodzi starsza siostra, ciotka, babka, matka adopcyjna czy macocha…

Jaką pieczęć odcisnęła na nas własna matka?
Co po sobie pozostawiła jako rodzicielka i nasza pierwsza w życiu wychowawczyni?
Czy można uwolnić się do końca z koluzyjnej relacji z matką jeszcze za życia?
A jeśli tak, to jak?

O tym wszystkim traktuje ten webinar.
I obejmuje swą intencją o wiele, wiele więcej!

Jest bowiem również jego rolą prześledzić stan ludzkiego ciała i zlokalizować wszelkie choroby pochodzące od błędnie zbudowanej relacji z matką, a więc namierzyć wszelkie konflikty i programy z tym związane. Czyż uwolnienie się od takich kodów raz na zawsze nie brzmi jak najpiękniejsze marzenie?…

„Pracując z klientami przez 14 lat chyba nie miałam sesji, by chociaż raz nie padła refleksja na temat relacji z własną matką lub ojcem. Nie dziwi to pewnie nikogo, jako że to nasi rodzice stawiają pierwsze A w alfabecie budowania ludzkich relacji i wszelkie późniejsze związki, jakie tworzymy z ludźmi, są w mniejszym lub większym stopniu odzwierciedleniem jakości i rodzaju tych relacji. Warto w tym wszystkim pamiętać, że za zbudowanie relacji rodzica z dzieckiem odpowiada zawsze w pierwszej kolejności rodzic, nie dziecko. To on wytycza ścieżkę więzi, jaką potem będzie miał z dzieckiem, a dziecko mu to zwykle tylko odwzajemnia. Świadomość mechanizmów, jakie rządzą tymi prawidłami, potrafi zdjąć z nas lwią część poczucia winy za złość pogardę, czy żal, jaki mamy do swoich rodziców i pomaga wziąć sprawy w swoje ręce tak, aby skutecznie przetorować nowe szlaki na budowanie innej jakości relacji, jeśli taka jest nasza wola. To, co jest najtrudniejsze, to poczucie bezradności i pozorna świadomość (wynikająca z głębokiej nieświadomości), że w relacji z rodzicem nic więcej zmienić się już nie da. Ten webinar ma wesprzeć w zmianie podejścia do tematu i pomóc w nabraniu dystansu do swojej historii z własną matką, jak również do własnego macierzyństwa.

Z Miłością i Światłem ❤️

Magda Wdowiak”

W PROGRAMIE:
– role matki w przyrodzie
– matka w rodzinnej triadzie
– matka a ojciec
– matka a przodkowie
– patologiczne relacje matki z dzieckiem
– skutki patologicznych relacji matki z dzieckiem
– choroby fizyczne i psychiczne związane z relacją z matką
– matka a żywioły wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
– terytoria pierwiastka żeńskiego
– jak uwolnić się od patologicznej więzi z matką
– i in.