01.02.2024 WEBINAR ONLINE – TOŻSAMOŚĆ W ŚWIETLE BIOLOGII TOTALNEJ

Webinar o tożsamości z perspektywy Biologii Totalnej nie ma za zadanie odpowiedzieć na słynne pytanie filozofów: kim jestem?
Ma za to za zadanie konkretnie pokazać, z jakich powodów my – jako ludzie – mamy problem ze zbudowaniem własnej tożsamości, znajomością siebie i swoich potrzeb czasem nawet do końca życia. Intencją tego szkolenia jest pokazać sposoby rozwiązania wszelkich konfliktów z tym związanych…

Zdecydowana większość ludzkich konfliktów biologicznych to konflikty terytorialne. Mówi się, że stanowią one nawet ok 90% podstaw chorób człowieka.
Czym zatem jest pozostałe 10%
Otóż są to tzw. konflikty tożsamości.

Potrafią one budować w człowieku równie silne emocje, co konflikty terytorialne, a w konsekwencji przejawiać się zarówno poważnymi dysfunkcjami w ciele, jak i zaburzeniami psychicznymi, co z kolei silnie wpływa na sposób budowania więzi międzyludzkich oraz postrzeganie rzeczywistości, efektem czego często są problemy społeczne.

To szkolenie ma na celu przede wszystkim pokazać biologiczną ścieżkę budowania tożsamości przez każdego z nas oraz wyszczególnić wszelkie przyczyny, które sprawiają, że ten proces staje się zaburzony lub niejednokrotnie kompletnie zblokowany.

W PROGRAMIE:
– tożsamość okiem Biologii Totalnej
– tożsamość nadana przez ojca
– tożsamość nadana przez matkę
– konflikty związane z brakiem poczucia tożsamości
– konflikt estetyki i konflikt sylwetki
– tkanki i organy obciążone konfliktami tożsamości
– choroby związane z konfliktami tożsamości
– konflikty tożsamości u dzieci, młodzieży i dorosłych
– tożsamość płciowa (heteroseksualizm, homoseksualizm, zmiana płci i in.)
– tożsamość zawodowa – identyfikacja zawodowa
– tożsamość religijna, wyznawstwo
– konflikt z autorytetem
– sekty, guru, przewodnicy
– tożsamość rasowa, narodowa
– identyfikacja grupowa, ideologiczna (np. patriotyzm, polityka) itp.
– identyfikacja z chorobą, niepełnosprawność
– identyfikacja z uzależnieniem, z używką
– autonomia, suwerenność, niezależność, wolność
– wybrane sposoby wyrażania własnej tożsamości (tatuaże, piercing, ubiór, fryzura, makijaż itd.)
– poczucie własnej wartości a pewność siebie
– emocje związane z konfliktami tożsamości
– symbole i sygnały ze świata zewnętrznego świadczące o konflikcie tożsamości (dokumenty osobiste, smartfony itp.)
– prawa autorskie, własność intelektualna
– biometria i AI a poczucie bezpieczeństwa własnej tożsamości (kradzież tożsamości, manipulacja tożsamością, fałszywe dane itd.)
– tożsamość człowieka w kartach tarota – wzmianka
– wskazówki do wyjścia z konfliktu własnej tożsamości
– uwolnić się od rodziców raz na zawsze…
– dlaczego życie zaczyna się po 40-tce…
– ćwiczenia.

„Mieć świadomość własnej tożsamości, wiedzieć z czym się identyfikować, a z czym już nie oraz móc na tym oprzeć poczucie własnej wartości, to klucz do szczęśliwego i zdrowego życia człowieka. Niestety niewielu z nas dostało ten klucz na starcie w pakiecie razem z danym nam życiem… Dlatego stoi po naszej stronie, by odrobić tę lekcję samemu i znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania:
Kim jestem i skąd pochodzę?
Do czego przynależę?
Dokąd zmierzam?
Na ile działam świadomie, a na ile bezwiednie?
Ile z moich obecnych motywatorów do działania to takie, by zaspokoić innych?
Gdzie w skali potrzeb wszystkich wokół są moje własne potrzeby?
O co chodzi z tą miłością własną?
Czy moje wewnętrzne dziecko jest już uzdrowione, szczęśliwe i zdrowe?

I wiele, wiele innych, podobnych pytań.
W tym nadchodzącym webinarze rozprawię się z kilkoma powszechnymi mitami na temat nieuleczalnych chorób psychicznych, zaburzeń osobowości i dysfunkcji w postrzeganiu rzeczywistości. Pokażę też, jak z pomocą własnej świadomości i narzędzi Biologii Totalnej, wyjść z konfliktów nieprawidłowej identyfikacji z dowolnym pojęciem czy zjawiskiem.
I zrobię to jak zawsze – z Miłością i Światłem ❤️

Magda Wdowiak”