FAQ

1. Dla kogo jest ta metoda?

Dla młodzieży, dorosłych i osób starszych, które pragną dowiedzieć się o sobie czegoś więcej, są gotowe na konfrontację z własnymi konfliktami oraz uwalnianymi emocjami. Dla osób, które do sesji indywidualnej zgłaszają się z wolnego wyboru bez niczyjej presji.

2. Jak wygląda taka sesja indywidualna?

Sesja trwa 1h zegarową i polega na rozmowie, podczas której uważnie wysłuchuję klienta i określamy cel sesji. Następnie stawiam szereg pytań i wspólnie staramy się szukać na nie odpowiedzi. Klient przebywa sam na sam ze mną w gabinecie lub w pracy on line – bez obecności świadków ani osób trzecich. Nie ma potrzeby rozbierania się; nawet gdybyśmy wspólnie uznali, że warto skorzystać z pomocy metody GEST, klient pozostaje w ubraniu.

W czasie sesji nie stosuję żadnego dotyku fizycznego, chyba że przy korzystaniu GEST (kinezjologia) lub w celu nagłej interwencji np. przy zasłabnięciach, omdleniach czy w fazie gwałtownego uwalniania emocji.

3. Jak się przygotować do sesji?

Przyjść. Cały wywiad przeprowadzam na miejscu, zadając klientowi odpowiednie pytania w stosownym czasie.
Nie wymagam wypełniania żadnych formularzy przed sesją i nie czytam historii choroby, wysyłanej mi w mailu zanim tego nie uzgodnię z klientem.
O ile klient dysponuje jakimiś wynikami badań lekarskich, to zawsze wnikliwie się z tym zapoznaję i w tym celu proszę o ich przyniesienie.
Przed przystąpieniem do pierwszej konsultacji proszę o podpisania Oświadczenia Klienta, które obowiązuje przez cały okres współpracy w terapii oraz spełnia wymogi RODO.
Niewymagane jest odstawianie leków, picie większej ilości wody, stosowanie żadnych praktyk duchowych czy innych. Wystarczy pozytywne nastawienie oraz gotowość do szczerej i otwartej rozmowy.

4. Ile konsultacji będzie potrzebnych, aby uzdrowić mój konflikt?

Nigdy nie wiem tego na początku spotkania; więcej – po pierwszej sesji.
Najlepiej na to pytanie mogę odpowiedzieć po zakończeniu terapii z perspektywy wstecz: ile sesji było potrzebnych.
Nigdy nie wiadomo, co może się kryć pod warstwą jednego konfliktu, z którym zgłasza się chory. Czasem pozornie mała sprawa zatrzymuje klienta na wiele sesji, a przyczynę poważnej choroby można zdekodować w ciągu jednego spotkania. Wiele czynników ma na to swój wpływ, z których gotowość i otwartość klienta, odpowiedni moment na terapię, sprzyjające środowisko czy zdobyta wiedza to tylko mała część całości.
Ogólnie z reguły odpowiadam, że najczęściej nie więcej niż 5 sesji, a w sporadycznych przypadkach więcej i dzieje się to zwłaszcza wtedy, gdy klient zgłasza się od razu z wieloma dolegliwościami naraz lub w przypadku chorób z powikłaniami.
Co innego też, gdy klient przychodzi po raz kolejny z tym samym tematem, a gdy wraca ponownie po jakimś czasie, bo pojawiło się nowy problem. W tym przypadku trudno to traktować jako ciągłość terapii, choć ma to oczywiście dużo korzyści dla chorego, którego problemy są już mi znane wcześniej. Wtedy pomoc jest z reguły dużo szybsza.

5. Czy można pracować tą metodą z dzieckiem lub ze zwierzętami?

Metoda Uzdrawiania Przez Świadomość opiera się na uniwersalnych prawach przyrody i jako taka oferuje swoją pomoc wszystkim istotom żywym, zarówno dorosłym jak i dzieciom, a nawet i zwierzętom.
Dzieci ani zwierzęta nie biorą udziału w sesji, a jedynie dorosły, który pracuje w ich sprawie.
To jedyny wyjątek, kiedy pracuję z osobami trzecimi, a nie bezpośrednio z chorym.
Rodzic lub opiekun przedstawia mi konflikt chorego i wspólnie szukamy przyczyny jego dolegliwości. Następnie po powrocie do domu klient pracuje z dzieckiem lub pupilem samodzielnie, wykorzystując polecone techniki pracy własnej (praca ze zdjęciem, rozmowa, pisanie listu uwalniającego lub innej).
Warto tu odnotować, że zarówno dzieci jak i zwierzęta domowe w dużym stopniu manifestują konflikty w zamieszkującej rodzinie, biorąc ciężar nieprzepracowanych emocji na siebie i w ten sposób odbarczając nieświadomych dorosłych. Dlatego dobrze jest, aby do pracy w gabinecie zgłosił się ten dorosły, z którym dziecko jest w największym konflikcie lub najbardziej świadomy procesów, zachodzących w domu. Podobnie ze zwierzęciem: najlepiej, aby pojawił się na konsultacji ten z dorosłych, który jest z nim najbardziej związany emocjonalnie lub po prostu właściciel.

6. Czy konsultacja indywidualna tą metodą może zastąpić wizytę lekarską?

Nie. Sesja indywidualna nie zastępuje porady lekarza ani żadnych badań czy praktyk medycznych. Stanowi ona doskonałe uzupełnienie leczenia w medycynie konwencjonalnej lub terapię w nurcie Uzdrawiania Przez Świadomość jako odrębną całość. Wszelkie decyzje związane z podjęciem chemioterapii, z odstawieniem leków, z operacjami, ze szczepieniami itp. klient podejmuje samodzielnie lub w porozumieniu ze swoim lekarzem.

7. Czy muszę mieć badania lekarskie?

Nie, ale oczywiście im więcej mamy precyzyjnych danych, tym szybciej i trafniej dociera się do przyczyny konfliktu. Zupełnie inaczej pracuje się z klientem, który wskazując na plecy mówi: „O, tu mnie boli od tygodnia” niż z takim, który przynosi wyniki i opis badania rentgenowskiego kręgosłupa.
Czasem jednak nie ma się wyboru i wtedy lepiej skorzystać z takiej konsultacji i popracować na objawach (np. przy gorączce dziecka, silnym bólu albo nieustępującym stanie zapalnym) niż czekać na termin badania kilka miesięcy.

8. Czym terapia metodą Uzdrawiania Przez Świadomość różni się od klasycznej psychoterapii?

Zacznijmy od tego, że różnic jest wiele i są one znaczące. Przede wszystkim, pracując w polu biologii i uwarunkowań natury, schodzimy zdecydowanie głębiej w przyczynowość niż w jakiejkolwiek psychoterapii.
Żaden z nurtów psychoterapii nie skupia się tak mocno na bezpośrednich powiązaniach konfliktów psycho-emocjonalnych z tkankami czy organami ludzkiego ciała. Tu mamy zdecydowanie większą precyzję w diagnozie przyczyny i odkryciu celu choroby.
Narzędzia stosowane w metodzie Uzdrawiania Przez Świadomość pozwalają szybciej dotrzeć do praźródła konfliktu: w ponad 70-80% przypadków dzieje się to już podczas pierwszej konsultacji. Ponadto jest wiele doskonałych ćwiczeń, narzędzi i technik pracy własnej, które pozwalają potem uwolnić wszelkie odkryte emocje, które ujawniają się podczas konsultacji, co przynosi natychmiastową ulgę i pozwala na powrót do pełnego zdrowia.

9. Nie mam dużo pieniędzy – czy jest sens przychodzić na 1 sesję?

Tak. Jedno spotkanie to 60 minut bardzo intensywnej pracy, podczas której można się wiele dowiedzieć o sobie i swojej rodzinie, a następnie poznać choćby podstawowe techniki pracy własnej, które mogą w przyszłości przynieść klientowi ulgę i pomóc w samouzdrowieniu. Każda jedna rzecz, którą robimy dla siebie, wnosi bardzo wiele do pola informacyjnego własnego oraz naszych przodków i potomstwa, dlatego warto na to spojrzeć również i z szerszej perspektywy.

10. Czy to, co powiem, zostanie zachowane w tajemnicy?

Tak. Bezwzględnie poczuwam się do przestrzegania zasad etyki zawodowej, a moją dewizą w tej kwestii jest: „Reputację można stracić tylko raz”.
Wszystko, co zostaje powiedziane w gabinecie ma charakter poufny i pozostaje między klientem a mną.
W przypadku, gdy pracuję z osobami bliskimi sobie nawzajem bądź z rodzinami, zasada brzmi: wy możecie dzielić się między sobą wszystkim, co uznacie za ważne, natomiast ja nie odpowiadam na żadne pytania, dotyczące procesu terapeutycznego osób trzecich.
Od lat pracuję z aktorami polskiej sceny, piosenkarzami, politykami, osobami publicznymi i wiem, jak dyskrecja i poczucie bezpieczeństwa są ważne na tych stanowiskach. Zresztą w moim odczuciu dotyczy to absolutnie każdego i wg mnie wszyscy mają równe prawo do szacunku i wzajemnego zaufania.
Czasem opisuję różne przypadki chorobowe w swoich artykułach do gazet czy na blogu, jednak nigdy nie podaję prawdziwych danych osobowych bez zgody klienta, a niektóre fakty zmieniam tak, by – zachowując biologiczny sens omawianej sprawy – nie zdradzić tożsamości chorego.
Podając relacje klientów ze szkoleń, warsztatów czy sesji indywidualnych, ich referencje czy polecenia, zawsze ujawniam dane wyłącznie za zgodą klienta lub podpisuję je jako anonimowe.